Έως τις 31/8/20 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα: “Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στο Βόρειο Αιγαίο”

Ανακοινώθηκαν οι τροποποιήσεις σχετικά με την πρόσκληση ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στο Βόρειο Αιγαίο”.

Το πρόγραμμα αφορά σε ενέργειες, που σχετίζονται με τη μείωση των διαρροών του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης) και σε έργα κάλυψης υδρευτικών αναγκών (μηχανολογικός εξοπλισμός για την καλύτερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων – περιορισμός διαρροών και κατανάλωσης). Οι επιμέρους δράσεις θα αφορούν σε:

  • Έργα αντικατάστασης, επισκευής, εκσυγχρονισμού και αποκατάστασης/ ενίσχυσης δικτύων ύδρευσης σε τμήματα στα οποία αποδεδειγμένα παρατηρούνται απώλειες του μεταφερόμενου νερού.
  • Έργα ενίσχυσης εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης για την κάλυψη αποδεδειγμένων υδρευτικών αναγκών (δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς ύδατος κ.α.)
  • Έργα αντικατάστασης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας ύδατος.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Δήμοι Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός:

€ 7.000.000

Περίοδος υποβολής:

16/3/2020 έως 31/8/2020

Διαβάστε αναλυτικά τις Τροποποιήσεις της Πρόσκλησης εδώ.

Η Break Even αναλαμβάνει την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών μελετών.

Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση του έργου Αντλιοστάσια Και Αγωγοί Μεταφοράς Νερού Απο Αι-Λια Στις