Έναρξη του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge – Sustainability»

Η Break Even είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την έναρξη του 2ου Διαγωνισμού Καινοτομίας “NOYNOY Idea Challenge”, που αποτελεί πρωτοβουλία της εταιρείας Friesland Campina Hellas και του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ, σε συνεργασία με την εταιρεία μας. Με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών, νέων υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τη σύνδεση της εγχώριας βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ο Διαγωνισμός «NOYNOY Idea Challenge Sustainability – Βιωσιμότητα», συνεχίζει και φέτος να ενισχύει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων.

Με επίκεντρο τον τομέα της Γαλακτοβιομηχανίας στη Ελλάδα και με γνώμονα τη βιωσιμότητα, ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη επιτυχημένων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνολικά αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού πλούτου με βιώσιμο τρόπο.

Θεματικοί Τομείς

Κλιματική αλλαγή & Ενέργεια

Προστασία του περιβάλλοντος & Κυκλική οικονομία

Βιώσιμη συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη αλυσίδα αξίας

Συμμετέχοντες

Ο διαγωνισμός καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» απευθύνεται σε:

  • Νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα,
  • Ομάδες που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα,
  • Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης εκπαίδευση

Βραβεία Διαγωνισμού

  • Συμβουλευτική υποστήριξη από την εταιρεία FrieshlandCampina Hellas
  • Χρήση των εγκαταστάσεων της εταιρείας FrieslandCampina Hellas,
  • Χορήγηση χρηματικού επάθλου ύψους €2000 για την επιχειρηματική ωρίμανση της ιδέας,
  • Εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching) από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα χαίρουν της επίβλεψης και της υποστήριξης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και στελεχών της εταιρείας Friesland Campina Hellas, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.