Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life

Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις στο πρόγραμμα LIFE 2015 για το περιβάλλον

Tα καλύτερα 25 έργα LIFE Εnvironment/Information που ολοκληρώθηκαν το 2015 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον βραβεύθηκαν πρόσφατα σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και 4 σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν από ελληνικούς φορείς: ACEPT-AIR, SOL-BRINE, ENERGY-WASTE και ELINA. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα πιο αποτελεσματικά και καινοτόμα[…]

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τη χρηματοδότηση έργων δράσης για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικοί πόροι είναι άνισα κατανεμημένοι ανά την Ένωση, αλλά τα οφέλη τους αφορούν και γίνονται αισθητά από την Ένωση ως σύνολο. Η[…]

Περισσότερα »