ΕΠΑνΕΚ

Εκδήλωση στην Κοζάνη για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), σας προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ[…]

Περισσότερα »

Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Η[…]

Περισσότερα »

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναδείχθηκε Ενδιάμεσος Φορέα ∆ιαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ

Με Απόφασή του ο Υφυπουργός, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης ανέδειξε μετά από διαγωνιστική διαδικασία ως Ενδιάμεσο Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦΔ) κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 (β) του Ν. 4314/2014. Αντικείμενο του έργου του ΕΦΕΠΑΕ ως ΕΦ∆[…]

Περισσότερα »