ΕΣΠΑ

Σύντομα νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ίδρυση και επέκταση Ξενοδοχείων

86b63fee33c54cd7234891ab258d43ca_XL

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών µονάδων ή επέκτασης υφιστάµενων µε την ανέγερση νέων µονάδων» με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. €. Βασικός στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρομεσαίων τουριστικών μονάδων για τον εκσυγχρονισμό[…]

Περισσότερα »

ΕΣΠΑ: Υπουργική Απόφαση για την υποστήριξη φορέων στην υλοποίηση κοινωνικά χρήσιμων έργων

ed2048d5cfe6334b2719c2b134633cef_XL

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, προχώρησε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) με την οποία καθορίζονται οι βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης των δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων δημόσιου χαρακτήρα (π.χ. έργα υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης δήμων, νοσοκομεία, πανεπιστήμια) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020. Στόχος της ΥΑ είναι η ενδυνάμωση των[…]

Περισσότερα »

Και δεύτερη παράταση σε δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

4f77a862f50cf9d8b707d736becbfc5d_XL

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση των καταληκτικών προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων για τις δράσεις «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»[…]

Περισσότερα »

Χαρίτσης: Η Ελλαδα υλοποιεί ήδη σημαντικές δράσεις αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ

5b98ee8c88ebf15128ea61c494a1e3ee_XL

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, συμμετείχε στην Άτυπη Υπουργική Συνάντηση για την «Αστική Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Άμστερνταμ στο πλαίσιο της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι αρμόδιοι για τις αστικές πολιτικές, την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής υπουργοί των κρατών-μελών[…]

Περισσότερα »

Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 500 εκ. ευρώ

3c74c0305e390332b892bb232e10c7c2_XL

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,Γιώργος Σταθάκης, ο Υφυπουργός, Αλέξης Χαρίτσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης. Παρουσιάστηκαν σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-20, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και ενεργοποιούνται στο[…]

Περισσότερα »

Παράταση πήραν δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

02f529a5ef0e1ef71c4c2afc02ec9832_XL

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις δράσεις «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των[…]

Περισσότερα »

Παράταση για τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

7dddd7b3eea542c37abc90bfcb1b6c20_XL

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μόλις ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δράση αφορά στην ίδρυση νέων μικρών[…]

Περισσότερα »

ΕΣΠΑ: Τροποποιήθηκε η Πρόσκληση Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

c0cdeec40b00226feb461d920c945475_XL

Με Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τροποποιήθηκε η Απόφαση με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 001ΚΕ και κωδικό 1337) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2014– 2020 (Α∆Α: ΩΙΧΘ4653Ο7-ΝΧΩ). Αναλυτικά η Τροποποίηση αφορά τα παρακάτω βασικά σημεία: 1. Την προσθήκη στην απόφαση[…]

Περισσότερα »