Βιωσιμότητα

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

8da3dbcdb1b24b517abe0ba2ea9a955a_XL

Με βασικό μήνυμα ότι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο που προωθεί τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας με άξονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τον αυτοέλεγχο, την λογοδοσία καθώς και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους, πραγματοποιήθηκε με[…]

Περισσότερα »

Επένδυση 7,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στο θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα

1487f98da5c69fc631a68c7bcaa0ac60_XL

H καινοτομία σε τομείς όπως η υδατοκαλλιέργεια, η βιοτεχνολογία ή η ωκεάνια ενέργεια έχει ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, όπως αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Καινοτομία στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα εμπόδια, όπως η έλλειψη επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης και[…]

Περισσότερα »

Παρουσιάζεται ο Ελληνικός Κώδικάς Βιωσιμότητας

c5c8d094607c34a9fe24ee6b1ce7afa5_XL

Με τη συμπλήρωση των δύο χρόνων της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 παρουσιάζεται ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, στις10.00 το πρωί, στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, αίθριο Μεγάρου Μελά. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών/ Επιχειρήσεων.[…]

Περισσότερα »