1ο Ετήσιο Φόρουμ της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, εκπροσώπησε την ελληνική κυβέρνηση στο 1ο Ετήσιο Φόρουμ της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR), που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαΐου στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.

Το φόρουμ, στο οποίο παραβρέθηκαν η Επίτροπος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη κ. Κορίνα Κρέτσου καθώς και οι αρμόδιοι Υπουργοί των οκτώ χωρών της Μακροπεριφέρειας, συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κροατία που έχει την προεδρία της Στρατηγικής και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Στόχος της Στρατηγικής EUSAIR είναι η δημιουργία ευκαιριών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλη την έκταση της Μακροπεριφέρειας, σε τέσσερις στοχευμένους τομείς: α) Καινοτόμος Θαλάσσια Αναπτυξη (Blue Growth), β) Συνδεσιμότητα των χωρών της Μακροπεριφέρειας, γ) Ποιότητα Περιβάλλοντος και δ) Εναλλακτικές και Βιώσιμες μορφές Τουρισμού. Η Στρατηγική θα συμβάλλει επίσης στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι συμμετέχοντες Υπουργοί συνυπέγραψαν τη διακήρυξη του Ντουμπρόβνικ για την EUSAIR, με την οποία συνομολόγησαν ότι αποτελεί κοινό σκοπό η εξασφάλιση συνεργειών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε ευρωπαϊκο επίπεδο ώστε να υλοποιηθούν έργα ευρύτερου γεωγραφικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, με την αξιοποίηση όχι μόνο ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων αλλά και τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Παράλληλα με τις κεντρικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν πολλά θεματικά εργαστήρια με περισσότερους από 700 συμμετέχοντες στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, της προώθησης των εταιρικών σχέσεων και της αποτελεσματικότερης ενεργοποίησης της Στρατηγικής.

Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνδιάσκεψης καθώς από την 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την προεδρία της Μακροπεριφέρειας. Στις παρεμβάσεις του ο Υφυπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία για τη χώρα μας η οποία εισέρχεται σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, ώστε να προωθήσει αποφασιστικά και ουσιαστικά την ενεργοποίηση της Στρατηγικής και να πετύχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες.

Οι βασικοί πυλώνες της EUSAIR αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες και της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον και στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα.
Επιπλέον, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι οι πολιτικές χωρικής συνοχής μπορούν να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι διακρατικές συνεργασίες πρέπει να διέπονται από συνέργειες και συμπληρωματικότητες, ώστε να παράγουν αυξημένη προστιθέμενη αξία προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, ο Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα το οποίο ανέδειξε ως μια από τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας.

Επεσήμανε την ανάγκη προσέγγισης με συντονισμένο τρόπο, συλλογικά και με όρους αλληλεγγύης και τόνισε: «Προσεγγίζουμε το θέμα από τη σκοπιά του μετασχηματισμού του σε ευκαιρία και δυνατότητα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, με την επιλογή και ενεργοποίηση κατάλληλων πολιτικών. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της EUSAIR και συνολικότερα της ΕΕ, η διαχείριση των προσφυγικών ροών είναι ευθύνη όλων μας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επιδείξουμε αλληλεγγύη, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα κράτη αναλαμβάνουν τις σχετικές δεσμεύσεις. Aντί να υψώνουν τείχη αποκλεισμού, οφείλουν να οικοδομούν γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης και αυτό θα επιδιώξουμε να επιτύχουμε κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας».

epixeiro.gr

Comments are closed.