Εκδήλωση στην Κοζάνη για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), σας προσκαλούν σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή Ζ.Ε.Π Κοζάνης).

epixeiro.gr

Comments are closed.