Εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για τις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 και ώρα 16:00, στο Επιμελητήριο Έβρου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 304 (αίθουσα εκδηλώσεων, 3ος όροφος).

Επισυνάπτονται δυο αρχεία με την πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Συνημμένα αρχεία:

epixeiro.gr

Comments are closed.