Παρουσιάζεται ο Ελληνικός Κώδικάς Βιωσιμότητας

Με τη συμπλήρωση των δύο χρόνων της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 παρουσιάζεται ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, την Πέμπτη 7 Απριλίου 2016, στις10.00 το πρωί, στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, αίθριο Μεγάρου Μελά.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών/ Επιχειρήσεων. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους ως προς την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους, την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, την ένταξη τους σε διεθνή Δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών» και την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων (on disclosure of non-financial information).

Παράλληλα, συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Βιωσιμότητας «The Sustainability Code«, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ενώ συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.

Στην επίσημη παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αναμένεται να τοποθετηθούν η κ. Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, o κ. Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Ελλάδας, ο κ. Δημήτρης Μάρδας, Υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, ο κ. Αντώνης Παπαδεράκης, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Επίσης, θα τοποθετηθούν εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οGuenther Bachmann, Γενικός Γραμματέας του Γερμανικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RNE).

epixeiro.gr

Comments are closed.