Ίδρυση Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Μία σημαντική δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί η δημιουργία του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων  (ΚΥΕ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το Κέντρο Υποστήριξης  Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί ως:

 • φορέας υποστήριξης
 • φορέας διασύνδεσης
 • φορέας συντονισμού

για κάθε επιχειρηματία της Στερεάς Ελλάδας (μικρό, μεγάλο, υποψήφιο).

Υπηρεσίες του ΚΥΕ:

 • Ενημέρωση και καθοδήγηση για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 • Εξατομικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη – Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τοπικής δικτύωσης.
 • Διασύνδεση με φορείς / συντελεστές επιχειρηματικότητας /πολλαπλασιαστές πληροφόρησης.
 • Χαρτογράφηση των Επενδυτικών Ευκαιριών για την προσέλκυση επενδυτών.
 • Υποστήριξη δράσεων για τη προώθηση των εξαγωγών και διασύνδεση των επιχειρήσεων με τις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 • Υπηρεσίες One stop shop για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι υφιστάμενοι και οι εν δυνάμει επιχειρηματίες μπορούν να απευθύνονται στη Κεντρική Δομή του ΚΥΕ ή στα τοπικά γραφεία σε κάθε περιφερειακή ενότητα:

 • Κεντρική Δομή: Λαμία 35131, πλ. Ελευθερίας 3, 2ος όροφος, Τ. 2231030190, F.22310 28725
 • ΠΕ Βοιωτίας: Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά 32131, T. 2261350255, F. 2261350239
 • ΠΕ Εύβοιας: Λ. Χαινά 93, Χαλκίδα 34100,Τ. 2221353826, F. 2221036055
 • ΠΕ Ευρυτανίας: Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι 36100, T/F. 2237352433
 • ΠΕ Φωκίδας: Ι. Γιδόγιαννου 31, 3ος όροφος, Άμφισσα 33100, Τ. 2265350656, F. 2265028738

Ε-mail: info@kye.com.gr

epixeiro.gr

Comments are closed.