Ημερίδα «Έξυπνες πόλεις: από τον σχεδιασμό στην πράξη»

Αντιπαραβολή απόψεων των οικονομικών, πολιτικών και ακαδημαϊκών παραγόντων, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών για τις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις των έξυπνων πόλεων.

Συντονιστής ημερίδας: Francis Pisani, δημοσιογράφος, Le Monde-Smart Cities

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 – 09:50   Υποδοχή

09:50 – 10:00    Έναρξη διαλόγου

10:00 – 10:30    Πώς ορίζεται η έξυπνη πόλη;

 • Djamila IoualalenColleu, ειδική σύμβουλος, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διεθνής τομέας πολεοδομίας και στέγασης, Γαλλικό Υπουργείο Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης (Γαλλία)
 • Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ελλάδα)
 • Francis Pisani, Δημοσιογράφος, Le Monde-Smart Cities (Γαλλία)

10:30 -10:35 Pitch ή ταινία 10:35 – 11:30 Καινοτομίες για την πόλη του αύριο: 4 μελέτες περιπτώσεων

 • Nour-Eddin El Faouzi, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Μηχανικής Μεταφορών και Κίνησης (LICIT), Γαλλικό Ινστιτούτο επιστημών και τεχνολογιών των μεταφορών, του σχεδιασμού και των δικτύων (Γαλλία)
 • Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Συντονίστρια του NOVELOG project (New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable City Logistics), Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα)
 • Αντώνης Πέππας, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας, H2Sus Build, Αmbassador, SABINA projects, Μονάδα επίδειξης τεχνολογιών του Λαυρίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ελλάδα)
 • Fabien Garnier, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων, Διεύθυνση στρατηγικού μάρκετινγκ και αστικής ανάπτυξης της Vinci, μέλος της συντονιστικής επιτροπής της Μονάδας επίδειξης τεχνολογιών για την Βιώσιμη Πόλη « Rêve de scènes urbaines » Plaine Commune (Γαλλία)

Συζήτηση

11:30 – 11:45   Ταινία/Διάλειμμα για καφέ

11:45 – 13:00    Έξυπνες συνεργασίες για έξυπνες πόλεις

Εισαγωγική παρουσίαση: Από την έξυπνη πόλη στη βιώσιμη πόλη

 • Florence Castel, Σύμβουλος Προέδρου, Advancity (Γαλλία)

Συζήτηση:

 • Florence Castel, Σύμβουλος Προέδρου, Advancity (Γαλλία)
 • Djamila Ioualalen-Colleu, ειδική σύμβουλος, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διεθνής τομέας πολεοδομίας και στέγασης, Γαλλικό Υπουργείο Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης (Γαλλία)
 • Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ελλάδα)
 • Κωστής Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμος Ηρακλείου (Ελλάδα)
 • Βασίλης Μάγκλαρης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών (Ελλάδα)

Ερωτήσεις κοινού

13:00– 14:25     Μεσημεριανό γεύμα

14:25 – 14:30     Ταινία

14:30 – 15:30:  Συζήτηση: Ποιες τοπικές στρατηγικές να ακολουθήσουμε για την έξυπνη πόλη;

 • Sylvie Fayolle, αντιπρόεδρος της Saint-Etienne Métropole, υπεύθυνη για την αειφόρο ανάπτυξη, Μονάδα επίδειξης τεχνολογιών Digital Saint-Etienne (Γαλλία)
 • Emmanuel Grégoire, Αντιδήμαρχος – Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση και Μετασχηματισμός Δημοσίων Πολιτικών, Πόλη του Παρισιού (Γαλλία)
 • Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief digital, Δήμος Αθηναίων (Ελλάδα)
 • Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων (Ελλάδα)
 • Κωστής Μοχιανάκης, Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Δήμος Ηρακλείου (Ελλάδα)

Ερωτήσεις κοινού

15:30 – 15:40     Συνέντευξη

 • Fabien Cauchi, Πρόεδρος και ιδρυτής της Metapolis (Γαλλία)

15:40 – 15:45   Ταινία

15:45 – 15:55   Pitch: Γιώργος Καραμανώλης, Crowd Policy, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Έξυπνες Πόλεις με συμμετοχικές διαδικασίες και ανοικτές τεχνολογίες (Ελλάδα)

15:55 – 16:10   Διάλειμμα για καφέ

16:10 – 16:25   Συνέντευξη

 • Αμαλία Ζέπου, Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, Δήμος Αθηναίων (Ελλάδα)

16:25 – 16:30    Ταινία

16:30 – 17:30 Συζήτηση: Ποιος θα διαμορφώσει την πόλη αύριο; (διακυβέρνηση δεδομένων· διακυβέρνηση πολιτών)

 • Sylvie Fayolle, αντιπρόεδρος της Saint-Etienne Métropole, υπεύθυνη για την αειφόρο ανάπτυξη, Μονάδα επίδειξης τεχνολογιών Digital Saint-Etienne (Γαλλία)
 • Emmanuel Grégoire, Αντιδήμαρχος-Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση και Μετασχηματισμός Δημοσίων Πολιτικών, Πόλη του Παρισιού (Γαλλία)
 • Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (Ελλάδα)
 • Νίκος Φωτίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών, Δήμος Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
 • Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Chief digital, Δήμος Αθηναίων (Ελλάδα)

Ερωτήσεις κοινού 17:30 – 17:45 Κλείσιμο ημερίδας: Francis Pisani, Δημοσιογράφος, Le Monde-Smart Cities (Γαλλία) και Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών(Ελλάδα)

17:45 – 17:50     Ταινία Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών

Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου (Παρίσι)

Ταυτόχρονη διερμηνεία

Βεβαίωση παρακολούθησης

Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονική εγγραφή

Εγγραφή: ifa.gr

epixeiro.gr

Comments are closed.