ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων για Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ξεκίνησε χτες, Τετάρτη 5-7-2017, η 1η περίοδος υποβολών για το Πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 9-8-2017.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Δείτε εδώ ενδεικτικά τα επαγγέλματα που επιδοτούνται.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Λειτουργικά Έξοδα
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων
  • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
  • Προμήθεια αναλωσίμων
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων
  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
  • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

epixeiro.gr

Comments are closed.