Αυξημένος ο προϋπολογισμός του SME Instrument για χρηματοδότηση καινοτομίας το 2017

Ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός του SME Instrument για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017 του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός για το SME Instrument κατά το 2017 διαμορφώθηκε στα 437,5 εκατ. ευρώ, επαυξημένος κατά 51,6 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την καινοτόμο δραστηριότητά τους.

Η αύξηση του προϋπολογισμού για το 2017 αφορά και θα κατανεμηθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς:

  • Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία (SMEInst-05 topic): 35 εκατ. ευρώ
  • Βιώσιμη γεωργία και δασοκομία (SMEInst-07 topic): 5,68 εκατ. ευρώ
  • Γαλάζια ανάπτυξη (SMEInst-08 topic): 2,42 εκατ. ευρώ
  • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, πρώτες ύλες, αποτελεσματική χρήση των πόρων (SMEInst-11 topic): 8,5 εκατ. ευρώ

Επιπλέον, τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα για όλα τα έργα της Φάσης 2 θα αποτελούν, πλέον, τον κανόνα, μία πρωτοβουλία η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της επιτάχυνσης της καινοτομίας, της συνεργασίας, της βελτίωσης της διαφάνειας και της αποφυγής επανάληψης προσπαθειών.

Τέλος, υπάρχουν ορισμένες αλλαγές και όσον αφορά στα θέματα των προσκλήσεων για το SME Instrument, όπως:

  • Στην Υγειονομική περίθαλψη και βιοτεχνολογία: για τις τεχνολογίες κυττάρων η Φάση 1 θα είναι κλειστή για το 2017, ενώ θα συνεχιστούν τα έργα που είναι σε ισχύ από το 2016 για τη Φάση 1 και τα έργα της Φάσης 2 από το 2016 και για το 2017. Επιπλέον, τα έργα αυτής της θεματικής περιοχής θα έχουν διάρκεια έως και 36 μήνες αντί για τη συνηθισμένη διάρκεια των 12-14 μηνών που ισχύει για άλλες θεματικές περιοχές.
  • Στην πρόσκληση για τη Γαλάζια ανάπτυξη θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε έργα σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου των απορριμάτων στη θάλασσα.
  • Στην πρόσκληση για την Ασφάλεια (SMEInst-13 topic), από τον Ιανουάριο 2017, στις δράσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προτάσεων καλούνται να λάβουν υπόψη τους τους στόχους της σχετικής Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα και της σχετικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία.

epixeiro.gr

Comments are closed.