Προς καλύτερες κοινωνικές στατιστικές για μια κοινωνική Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κανονισμού σχετικά με νέους, ολοκληρωμένους τρόπους για τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων που προέρχονται από κοινωνικές έρευνες, ώστε να βελτιωθεί η υποστήριξη της χάραξης πολιτικής εν γένει και ειδικότερα της κοινωνικής πολιτικής.

Μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες θα βελτιώσει την ανάλυση των κοινωνικών εξελίξεων και θα συμβάλει στην επίτευξη κοινωνικού «ΑΑΑ» για την Ευρώπη.

Η κα. Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, καθώς και για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (EUROSTAT), δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών στατιστικών. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε με αριθμούς, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Οι ορθές πολιτικές ξεκινούν με καλής ποιότητας στοιχεία. Χρειαζόμαστε τις πιο ακριβείς πληροφορίες στον κοινωνικό τομέα. Χρειαζόμαστε περισσότερο επικαιροποιημένα στοιχεία και τα χρειαζόμαστε ταχύτερα για να σχεδιάσουμε κοινωνικές πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών στην Ευρώπη σήμερα. Η σημερινή πρόταση αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα του ότι η παρούσα Επιτροπή θέτει την κοινωνική διάσταση στο επίκεντρο της ατζέντας της».

Ο προτεινόμενος κανονισμός-πλαίσιο θα δώσει τη δυνατότητα για ταχύτερη δημοσίευση των στοιχείων, δεδομένου ότι μειώνει τις προθεσμίες διαβίβασης σε ορισμένους τομείς. Επίσης, θα αυξήσει τη συγκρισιμότητα και τη συνοχή των κοινωνικών στατιστικών της ΕΕ, με τη συνένωση επτά υφιστάμενων ερευνών για τα νοικοκυριά που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στην ΕΕ και την εναρμόνιση των μεταβλητών που είναι κοινές σε δύο ή περισσότερες έρευνες. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί, επιπλέον, η κοινή ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων, με βάση τις νέες μεθόδους έρευνας. Τέλος, θα έχουμε στη διάθεσή μας ένα πλουσιότερο και ευρύτερο σύνολο στοιχείων, χάρη στη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων από τις εθνικές στατιστικές αρχές και στον συνδυασμό στοιχείων από διάφορες πηγές.

epixeiro.gr

Comments are closed.