Διογκώνεται το ενδιαφέρον για καινοτόμες επιχειρήσεις νεοφυούς κεφαλαίου

11876d78668436d92c7b571c51f88d9f_XL

Με ένταση, που ξεπερνά κάθε ιστορικό προηγούμενο, επενδύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων εταιρειών νεοφυούς κεφαλαίου (corporate venture capital – CVC). Σήμερα τα εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων επιχειρήσεων νεοφυούς κεφαλαίου αγγίζουν τα 1.300 διεθνώς, ενώ το 2015, $28 δις από CVC διοχετεύθηκαν σε περισσότερες από 1.063 συμφωνίες, σε ένα[…]

Περισσότερα »

Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων

272104f2fc674aead15d4855eedf8322_XL

Ξεκίνησε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.294.118 € και αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 και Ειδικοί Στόχοι 2.1.,[…]

Περισσότερα »

Κύπρος: Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2016

c881f6e4661e609726fdb7a03c0341c7_XL

Σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις περιλαμβάνει η «Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2016» που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στην Κύπρο, για τέταρτη συνεχή χρονιά, με στόχο την προώθηση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και την εξοικείωση του κοινού με την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη. Κορύφωση της Εβδομάδας αποτελεί[…]

Περισσότερα »

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στη διαχείρισή τους

a49077c1782b5779c76810c874a2196d_XL

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η με αριθμ. Οικ. 43942/4026 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει». Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος[…]

Περισσότερα »