Μάρτιος2019

Αναθεωρώντας την προσέγγιση ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας

Η εταιρεία μεταφοράς καινοτομίας 5Κnocks Consuting σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου, στις 6 & 12 Μαρτίου 2019, διεξήγαγε δύο παράλληλα εργαστήρια κατάρτισης για ανέργους στο πολιτιστικό κέντρο του δήμου Γαλατσίου το ‘ΚΑΜΙΝΙ’. Κεντρικός πυρήνας της στοχοθεσίας των εν λόγω εργαστηρίων ήταν οι ενδιαφερόμενοι/ες άνεργοι/ες να καταστούν[…]

Περισσότερα »