Διογκώνεται το ενδιαφέρον για καινοτόμες επιχειρήσεις νεοφυούς κεφαλαίου

Με ένταση, που ξεπερνά κάθε ιστορικό προηγούμενο, επενδύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σε εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων εταιρειών νεοφυούς κεφαλαίου (corporate venture capital – CVC). Σήμερα τα εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων επιχειρήσεων νεοφυούς κεφαλαίου αγγίζουν τα 1.300 διεθνώς, ενώ το 2015, $28 δις από CVC διοχετεύθηκαν σε περισσότερες από 1.063 συμφωνίες, σε ένα[…]

Περισσότερα »

Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων

Ξεκίνησε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.294.118 € και αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος (Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3 και Ειδικοί Στόχοι 2.1.,[…]

Περισσότερα »

Κύπρος: Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2016

Σημαντικές δράσεις και εκδηλώσεις περιλαμβάνει η «Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2016» που διοργανώνει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στην Κύπρο, για τέταρτη συνεχή χρονιά, με στόχο την προώθηση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας και την εξοικείωση του κοινού με την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη. Κορύφωση της Εβδομάδας αποτελεί[…]

Περισσότερα »

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στη διαχείρισή τους

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016 η με αριθμ. Οικ. 43942/4026 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει». Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος[…]

Περισσότερα »