Αύγουστος2016

Η Επιτροπή εγκρίνει τη στήριξη της Ελλάδας για τη βελτίωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπίστωσε ότι τα ελληνικά σχέδια για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Το Δεκέμβριο του 2015, η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια που αφορούσαν την χορήγηση στην ελληνική ΔΕΗ κρατικής εγγύησης, η οποία[…]

Περισσότερα »

Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες;

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ, υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου επιτρόπου για την Ενιαία Αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει ξεκινήσει έναν διαγωνισμό συγγραφής εργασίας, που απευθύνεται σε νέους 16-25 ετών σε όλη την Ευρώπη. Η εργασία αυτή πρέπει να είναι μέχρι 2.500 λέξεις με θέμα «Τι[…]

Περισσότερα »

Τα επαγγέλματα που επιδοτούνται 100% από το ΕΣΠΑ

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία όπως έχει ανακοινωθεί θα έχει ελάχιστες διαφοροποιήσεις από τον πρώτο. Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με[…]

Περισσότερα »

Αυξημένος ο προϋπολογισμός του SME Instrument για χρηματοδότηση καινοτομίας το 2017

Ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός του SME Instrument για την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2017 του χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός για το SME Instrument[…]

Περισσότερα »

15 από τις 25 πιο καινοτόμες χώρες του κόσμου είναι ευρωπαϊκές

Διεθνές προβάδισμα καινοτομίας εξακολουθεί να διατηρεί η Ευρώπη, η οποία, παρά την άνοδο διεθνών ανταγωνιστών, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, συνεχίζει να κρατά τα ηνία. Για του λόγου το αληθές, 15 από τις 25 πιο καινοτόμες οικονομίες του πλανήτη είναι ευρωπαϊκές, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την αξιολόγηση του “Global[…]

Περισσότερα »

Προς καλύτερες κοινωνικές στατιστικές για μια κοινωνική Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κανονισμού σχετικά με νέους, ολοκληρωμένους τρόπους για τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων που προέρχονται από κοινωνικές έρευνες, ώστε να βελτιωθεί η υποστήριξη της χάραξης πολιτικής εν γένει και ειδικότερα της κοινωνικής πολιτικής. Μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης όσον αφορά τους κοινωνικούς δείκτες[…]

Περισσότερα »

Δημιουργία «Ταμείου Συμμετοχών» για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός «Ταμείου Συμμετοχών» (Fund of Funds) και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου Ταμείου, ώστε αυτό να ενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Στόχος είναι η συγκέντρωση επενδυτικών κεφαλαίων από[…]

Περισσότερα »

Στη χρυσή εποχή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας βρίσκεται η Κίνα

Η στρατηγική της Κίνας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα οδήγησε στην ίδρυση περισσότερων εταιρειών, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε μία ώθηση για τη βιομηχανική αναδιάρθρωση, δήλωσε ο Λιν Νιανσιού, αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου φέτος ιδρύθηκαν 2,62 εκατομμύρια εταιρείες,[…]

Περισσότερα »

Διαδραστικό γράφημα «You in the EU» από την Eurostat

Η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, δημιούργησε την εφαρμογή You in the EU, ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να συγκρίνουν πτυχές της ζωής τους όχι μόνο με άντρες και γυναίκες της ηλικίας τους στη χώρα τους, αλλά και με τον μέσο όρο της ΕΕ και άλλων Κρατών-Μελών.[…]

Περισσότερα »

Ισότητα των Φύλων & Επιχειρηματικότητα – Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρώπη?

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχη ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “Gender Equality and Entrepreneurship for All”. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου, οι συνεργαζόμενοι φορείς θα διαμορφώσουν και θα[…]

Περισσότερα »