ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  • Παροχή υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» της πράξης με τίτλο «Θεσμική και επιχειρηματική ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου Σ.Ε.Β»

  • FrieslandCampina :   1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας ΝΟΥΝΟΥ IDEA CHALLENGE

  • Υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού μονάδας κόμποστ η οποία αποτελείται σε: Μελέτη Βιωσιμότητας, Μελέτη Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους, Μελέτη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Comments are closed.