ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ε.Σ.Π.Α :

 1. Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο

Με δεδομένες τις διαπιστωμένες αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης έργων για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, καθώς και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκύπτει η ανάγκη χρηματοδότησης των παρακάτω ενδεικτικών παρεμβάσεων:

 • Δράσεις επεξεργασίας Βιοαποβλήτων – Δράσεις προώθησης οικιακής κομποστοποίησης, μέσω της προμήθειας κάδων οικιακής κομποστοποίησης – Δράσεις ανάπτυξης χωριστής συλλογής (Διαλογή στην Πηγή) Βιοαποβλήτων – Δράσεις επεξεργασίας προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (συστήματα ανοικτής κομποστοποίησης, μηχανικοί κομποστοποιητές ή συνδυασμένα συστήματα)

 • Δράσεις ανάπτυξης πράσινων σημείων [έργα υποδομής, προμήθεια εξοπλισμού, απόκτηση γης, έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής σε τουριστικά σημεία (π.χ. παραλίες).

 • Υποδομές προσωρινής αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. εξοπλισμός δεματοποίησης, υποδομές προσωρινής αποθήκευσης, υποδομές Σταθμών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΣΜΑΥ, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων ανακυκλώσιμων υλικών για τη λειτουργία τους).

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για επεξεργασία βιοαποβλήτων και πράσινα σημεία

 • Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΣΜΑ, ΣΜΑΑ αναβάθμιση υφιστάμενων ΧΥΤ κτλ.)

Απευθύνεται στους :

 • Δήμοι Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέρου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Ρόδου, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου ΦΟΔΣΑ Σύρου και Πάρου-Αντιπάρου

Προϋπολογισμός: € 4.000.00

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4402/pepna_190510_Prosklisi_3599.pdf

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 20/5/2019 – 30/8/2019

 1. Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3 600 000.00€

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 01/03/2019 έως 30/06/2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δήμοι Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θήρας (για Θηρασιά) και Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο)

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

https://pepna.gr/sites/default/files/calls/A_597_26022019_Ax5_Udreysi_O0OR7LX-E1Y.pdf

 1. Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Νοτίου Αιγαίου

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000 000.00€

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 12/12/2018 έως 28/06/2019

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις καθώς, οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

https://pepna.gr/sites/default/files/calls/2i_tropopoiisi_prosklisis82.pdf

 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-2018» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.000.000€

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 7/05/2019 έως 31/07/2019

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

http://www.pepattikis.gr/wp-content/uploads/2019/04/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%91%CE%A4%CE%A4090-%CE%91%CE%A01347_19042019_%CE%91%CE%94%CE%91_%CE%A8%CE%9D%CE%95%CE%977%CE%9B7-0%CE%943.pdf

 1. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στους Άξονες Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» και 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 για Δράσεις στο πλαίσιο της ΟΧΕ Λασιθίου

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους : Δήμο Αγίου Νικολάου, Δήμο Ιεράπετρας, Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα, για την υποβολή προτάσεων  προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 και της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE) στην ΠΕ Λασιθίου.

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 27/03/2019 08:00:00  έως  31/12/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.250.000,00 €

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2019/03/1_prosklisi_LASITHI_1_ada.pdf

 1. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 για την «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης»

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους Δήμους της Κρήτης για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2, 3 και 4 του ειδικού στόχου 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., ως ακολούθως:

Δράση 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης

Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων

Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25/02/2019 έως 28/06/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.352.941,17 €

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης: http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2019/02/1_prosklisi_TS-2_ada.pdf

 1. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 για τη Δράση 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους φορείς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΤΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση πράξεων που βελτιώνουν – αναβαθμίζουν την ετοιμότητα και ικανότητα των φορέων να διαχειριστούν φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια εξοπλισμού που συμβάλει στη βελτίωση της ετοιμότητας των καθ’ υλη αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και την αντιμετώπιση των κινδύνων (εξοπλισμός πυροσβεστικής υπηρεσίας για αντιμετώπιση πυρκαγιών και λοιπών καταστάσεων κινδύνου, εξοπλισμός υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, κλπ).

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10/12/2018 έως 31/05/2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000 €

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2018/12/PROSKLISI_5.b.3_ada.pdf

 1. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του ΕΠ Κρήτη 2014-2020για τη Δράση 6.e.2: Παρακολούθηση ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφέρεια Κρήτης

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης καλεί την Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή πρότασης, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καταγραφής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης. Με την χρηματοδότηση αυτή θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει δίκτυο σταθερών αστικών και περιαστικών σταθμών μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά).

Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 1-11-2018 έως 1-7-2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000 €

Σχετικά Αρχεία Πρόσκλησης:

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2018/10/1_prosklisi_6.e.2-ADA.pdf

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης :

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2018/10/PROSKL_41_TR_1-ada.pdf

Comments are closed.