ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση, παρακολούθηση και υποστήριξης υλοποίησης σε έργα-δράσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 • Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Κυνιδάρου στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 • Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 «Κοινωνικό Φαρμακείο του  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 • Τεχνικός σύμβουλος για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα χρηματοδότησης πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α Πάρου

 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α Πάρου σε θέματα χρηματοδοτικών έργων

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών διαδικασιών στον Δήμο Ίου

 • Παροχή Υπηρεσιών σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης για την περιοχή Αρκεσίνης Αμοργού

 • Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Δήμου Αμοργού

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις και σχεδιασμός δράσεων για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Γαλατσίου

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας εξειδικευμένου συμβούλου σε θέματα χρηματοδότησης, δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας του Δήμου Γαλατσίου

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή κοινοτικών διευκολύνσεων για την διεκδίκηση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα urban innovate action, της Ε.Ε, για τον Δήμο Γαλατσίου

Comments are closed.